TJ Sokol Kounice, o.s. – 2. ročník turnaje mladších přípravek O pohár starostky městyse Kounice

 
Rád bych poděkoval zúčastněným rodičům a hlavně hráčům za účast na posledním turnaji sezóny 2015/16. Ačkoliv jsme turnaj zakončili bez jediné výhry, nemůžu klukům vytknout snahu, avšak nelze u ní zůstat, abychom docílili lepších výsledků a k tomu ještě větší radosti ze hry.
 
Turnaje se zúčastnili : Bohuslav Jakub, Hrbek Patrik, Janek Jakub, Lysák Matyáš, Pekárek David, Soukup Filip, Vorel Matyáš, Zabilanský Tobiáš, Matějek Filip, Tancl Marek
I. Základní informace:
1.1 Datum a čas: 25.6.2015 od 9:00
1.2 Místo: areál fotbalového hřiště TJ Sokol Kounice, okr. Nymburk
1.3 Hrací plocha: 2 travnatá hřiště o velikosti 30 x 19 metrů
1.4 Počet účastníků turnaje: 6
1.5 Start v turnaji: Turnaje se mohou zúčastnit mužstva, jež před zahájením turnaje uhradila startovné a vyjádřila svůj souhlas s těmito propozicemi. Za přihlášené mužstvo mohou nastoupit hráči splňující věkovou podmínku, kteří budou uvedeni na soupisce mužstva předložené před zahájením turnaje společně s registračními průkazy. Na soupisku je možno uvést nejvíce 10 hráčů + 2 vedoucí. Změny či doplnění soupisky nejsou povoleny.
1.6 Pořadatel: TJ SOKOL KOUNICE, z.s.,
Kounice 483, 289 15 Kounice, email: info@tjsokolkounice.cz
Hlavní pořadatel: Václav Kvasnička (731 620 182)
II. Základní pravidla:
2.1 Hrací systém turnaje: V jediné skupině každý s každým, zápasy paralelně na dvou hřištích. Před zahájením turnaje bude každému týmu nalosováno číslo, podle kterého bude hrát utkání dle rozpisu.
2.2 Rozpis zápasů:
Čas
Hřiště 1
Hřiště 2
9:15
3 – 6
4 – 5
9:35
3 – 4
1 – 2
9:55
5 – 1
6 – 2
10:15
6 – 5
3 – 1
10:35
4 – 2
5 – 3
10:55
2 – 3
1 – 6
11:15
2 – 5
6 – 4
11:35
1 – 4
2.3 Hrací doba: 1 x 15 minut
2.4 Pravidla:
2.4.1 Hraje se dle Pravidel fotbalu malých forem schválených FAČR pro mladší přípravky. Počet hráčů 4+1, velikost branek 5 x 2 metry. Platí soutěžní předpisy FAČR pro výstroj hráčů.
2.4.2 Bodové hodnocení 3 - 1 - 0.
2.4.3 O pořadí rozhoduje počet získaných bodů, v případě jejich rovnosti vzájemný zápas, příp. tabulka vzájemných zápasů (v ní tato kritéria: získané body, rozdíl skóre, větší počet vstřelených branek).
Pokud při rovnosti bodů o pořadí nerozhodne vzájemný zápas či tabulka vzájemných zápasů, rozhoduje se o pořadí dle těchto kritérií v uvedeném pořadí: celkový rozdíl skóre, větší počet vstřelených branek, dodatečné pokutové kopy (každé mužstvo 5, v případě rovnosti dále po 1 do konečného rozhodnutí), los.
2.4.4 Povinností mužstev je včasné nastoupení ke každému utkání. Čekací doba je 2 minuty, přičemž rozhodující je čas rozhodčího. V případě nenastoupení k utkání bude utkání kontumováno a ve prospěch týmu, který se k zápasu řádně dostavil, bude započítáno vítězství 3:0.
2.5 Rozhodčí: Utkání řídí kvalifikovaný rozhodčí. Rozhodčí řídí hru způsobem odpovídajícím věkové kategorii, kdy se zejména snaží hru příliš nepřerušovat. Rozhodčí zná Pravidla fotbalu malých forem schválených FAČR pro mladší přípravky.
2.6 Tresty: Hráč, který v průběhu turnaje obdrží dvě žluté karty, nesmí nastoupit v utkání následujícím po zápase, v němž obdržel druhou žlutou kartu. Hráč, který byl v průběhu utkání vyloučen, má automaticky stop pro příští utkání.
2.7 Protesty: Případné protesty podává vedoucí mužstva u vedoucího turnaje (hlavního pořadatele) do 5 minut po skončení utkání, ke kterému se vztahuje protest. Současně s podáním protestu složí vedoucí protestujícího mužstva částku 500 Kč. Nebude-li protest uznán, složená částka propadá organizátorovi turnaje.
III. Startovné, ceny
3.1 Startovné: 1.200,- Kč. Každý z účastníků turnaje je povinen uhradit startovné před zahájením turnaje. O provedení úhrady bude účastníkům vystaveno potvrzení o platbě.
3.2 Ceny: Týmy na prvních třech místech dostanou pohár, všechny zúčastněné týmy obdrží diplom, každý hráč turnaje obdrží medaili.
IV. Další organizační pokyny:
4.1 Stravování: Teplé i studené občerstvení bude v areálu k dispozici po celou dobu konání turnaje.
4.2 Šatny: Pro každý tým bude k dispozici šatna, ke které obdrží vlastní klíč. Šatny slouží k převlékání a pořadatel neodpovídá za případnou ztrátu či poškození odložených věcí. Společné sprchy jsou k dispozici v hlavní budově.
4.3 Pojištění: Turnaj ani jeho účastníci nejsou pojištěni. Každý účastník turnaje startuje na vlastní nebezpečí a případné vlastní pojištění, pokud má takové sjednáno.
4.4 Dresy: Každé ze startujících mužstev musí být vybaveno alespoň jednou sadou dresů. V případě shodné nebo obdobné barvy dresů obou soupeřů využije mužstvo uvedené v rozpise na druhém místě dresy jiné barvy nebo (pokud takové dresy nemá) rozlišovací trika poskytnutá pořadatelem, nedohodnou-li se týmy jinak.
4.6 Diváci: Vstup diváků na hrací plochu není povolen.
4.7 Další pravidla - provozní řád areálu: Účastníci turnaje jsou, stejně jako diváci, povinni respektovat pokyny pořadatele a jím určených osob. Jsou povinni řídit se platným provozním řádem sportovního areálu TJ Sokol Kounice. V případě porušování provozního řádu je pořadatel oprávněn použít sankce stanovené provozním řádem včetně vykázání z areálu.
4.8 Změna propozic: Pořadatel si vyhrazuje právo změny těchto propozic, kterou účastníkům turnaje přiměřeným způsobem oznámí v termínu co možná nejkratším.
 
 
S pozdravem Trenér

Fotogalerie: Kounice 25.6.2016